Rozeta stupa

Rozeta stupa kvadratna

Rozeta stupa - rastavljena

Rozeta stupa pravokutna

Rozeta stupa okrugla